Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

I GSK 1942/15 - Wyrok NSA z 2017-10-06

sprzedając olej opałowy winnna dołożyć wszelkich starań celem zgromadzenia rzetelnych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego od nabywców. Sprawdzenie rzetelności danych...
regulacji prawnych mających potwierdzić domniemanie prawne, że nabywany olej opałowy zostanie użyty na cele grzewcze. Chodzi tu o § 4 ust. 1 cyt. rozporządzenia. Rzetelne...

VI SA/Wa 10/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-29

olej opałowy lekki załadowany automatycznie przez urządzenie nalewcze w O. sp. z o.o. w W. na własne potrzeby Skarżącego, który handluje paliwami. Kierowca zaznaczył...
, o strukturze płynnej (olej opałowy). W tej sytuacji zasadnym wydawałoby się poddanie pod ocenę również kwestii posiadania zezwolenia kategorii I, ponieważ stwierdzone wartości...

II SA/Bk 778/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-05-07

dotyczącego ogrzewania budynku poprzez energię z procesu spalania oleju opałowego niskosiarkowego a w przypadku wydajności większej niż 20 kW -wykonania w projekcie...
kubaturowego i urządzeń towarzyszących, z użytkownikami sieci elektroenergetycznej, nie wskazano rodzaju oleju opałowego oraz nie przedłożono kserokopii mapy zasadniczej...

II SA/Go 100/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-17

silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar - olej sojowy surowy w ilości 24,000 kg, klasyfikowany do kodu...
o nr rej. [...] wraz z naczepą ciężarową o nr rej. [...], którego kierowcą był P.K.. Przewoźnikiem towaru o nazwie olej sojowy surowy w ilości 24.000 kg, klasyfikowanym do kodu...

II SA/Go 797/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-01-28

spółkę. Powyższym środkiem transportowym przewożono z Niemiec do Polski olej termiczny (Fragoltherm Q-32-N) o masie 22.140 kg, klasyfikowany do kodu CN 2710. W toku...
. Do tego katalogu należy m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar o kodzie CN 2710., Zgodnie...

VI SA/Wa 1887/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-01

1203 (CN 27101145) i 7 000 litrów oleju napędowego (CN 27101941). Przewoźnikiem była 'T.' Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w W., dalej także jako 'skarżąca', 'strona...
drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 859 ze zm., dalej 'ustawa o systemie monitorowania' lub 'ustawa o SENT...

III SA/Łd 486/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-17

systemowi monitorowania wraz z określającymi je pozycjami Nomenklatury Scalonej (CN) i do którego to katalogu należał '( ... ) przewożony olej napędowy o kodzie CN 27101341...
rejestracyjnym ciągnika [...] i naczepy[...]. Samochód przewoził benzynę bezołowiową 95A o kodzie CN 2710, w ilości 9.941 litrów i olej napędowego Ekodiesel Ultra o kodzie...

II SA/Go 83/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-25

transportowym przewożono z Holandii do Polski olej palmowy rafinowany o masie brutto 11.840 kg, klasyfikowany do kodu CN 1511 do odbiorcy towaru. W toku kontroli, polegającej...
. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (w dacie wydania decyzji tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 ze zm., aktualnie...