Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X

I OSK 1718/10 - Wyrok NSA z 2010-12-07

[...]w przedmiocie dostępu do informacji publicznej dotyczącej wykazu budynków użyteczności publicznej posiadających instalację grzewczą z wykorzystaniem oleju opałowego...
. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wykazu budynków użyteczności publicznej posiadających instalację grzewczą z wykorzystaniem oleju opałowego, w terminie 14 dni...

IV SA/Po 571/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-26

o udostępnienie doręczenia kserokopii atestów doręczonych przy dostawach oleju opałowego przez Przedsiębiorstwo [...] J. K. jako Wykonawcę, w ramach umowy na dostawę...
lekkiego oleju opałowego do Zespołu Szkół w P. ., Decyzją z dnia [...] listopada 2016 roku nr [...] Dyrektor Zespołu Szkół w P. odmówił udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Wa 100/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-16

do informacji publicznej dotyczącej wykazu budynków użyteczności publicznej posiadających instalację grzewczą z wykorzystaniem oleju opałowego 1. zobowiązuje Wójta Gminy...
instalację grzewczą z wykorzystaniem oleju opałowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi; 2. zasądza od Wójta Gminy...

IV SAB/Wr 42/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-12

w zakresie:, 1. Faktur za zakupiony w 2011 r. lekki olej opałowy;, 2. Dokumentacji przetargowej z przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę lekkiego oleju opałowego...

IV SAB/Wr 127/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-13

na magazynowanie oleju opałowego znajdują się w zasobach TBS, z rozbiciem na poszczególne osiedla,, 5.udostępnienia pełnej dokumentacji szkodowej od firm ubezpieczeniowych...