Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

I GSK 903/11 - Wyrok NSA z 2013-03-14

oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego skutkuje niemożliwością ustalenia celu na jaki został zużyty olej opałowy i jest tożsame z brakiem takich oświadczeń., Organ...
ust. 1 i art. 140 ust. 1 Ordynacji podatkowej przez przewlekłe postępowanie;, - art. 120 przez błędne uznanie obowiązku kontroli nabywającego olej opałowy przez sprzedawcę...

II SA/Gl 303/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-28

się do Burmistrza Miasta Z. z prośbą o zwolnienie z opłat za usuwanie odpadów niesegregowanych, ponieważ posiadają od 1996 r. piec do centralnego ogrzewania na olej opałowy...