Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

I GSK 59/10 - Wyrok NSA z 2011-03-11

. prowadziła działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży paliw ciekłych. W poszczególnych miesiącach 2004 r. sprzedała olej opałowy oznaczony nieusuwalnym znacznikiem...
, że przy nabyciu oleju opałowego od P. K. N. O. S.A. skarżąca składała każdorazowo oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego deklarując, iż nabywany olej zostanie...

I GSK 945/13 - Wyrok NSA z 2015-04-21

takie zdarzenia nie wystąpiły. Sąd bowiem wadliwie zinterpretował te przepisy, przyjmując (s. 30 uzasadnienia wyroku), że podatnik sprzedający olej opałowy powinien żądać od nabywców...
urządzeń zużywających olej na cele opałowe., Ponadto wniósł o wystąpienie przez Naczelny Sąd Administracyjny w trybie art. 193 Konstytucji RP z 1997 r. w . zw. z art. 3...

I SA/Go 92/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-23

. W uzasadnieniu wskazał, że rozporządzenie Ministra Finansów nie uprawniało sprzedawcy do legitymowania osób nabywających olej na cele opałowe. Strona tym samym...
księgowej, wynikać z dokumentów magazynowych. Strona wskazuje, że organ nie uwzględnił w wyliczeniach wszystkich pomieszczeń i urządzeń do których używano olej opałowy...

I GSK 177/11 - Wyrok NSA z 2012-04-11

którego podatnik wniósł o przesłuchanie kierowców firmy F.-T., którzy dostarczali olej opałowy do nabywców, na okoliczność sprzedaży oleju opałowego w celach grzewczych...
jak dla olejów napędowych, gdy olej zostanie przeznaczony na inne cele niż opałowe (§ 5 pkt 1) oraz w przypadku niezłożenia oświadczenia (§ 6 pkt 5), nie wykracza poza delegację...

I SA/Ol 497/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-19

stwierdził, że importowany do Polski olej opałowy był mieszaniną oleju '[...]' i paliwa '[...]'. Głównymi dostawcami oleju bazowego '[...]' były kraje należące do Wspólnoty...
mieszanki., Zdaniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, olej opałowy importowany z Łotwy nie mógł być uznany za pochodzący z Litwy, gdyż nie spełniał warunków...

I SA/Ol 513/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-12-18

, że importowany do Polski olej opałowy był mieszaniną oleju SAE 10 i paliwa JET A - 1. Głównymi dostawcami oleju bazowego SAE 10 były kraje należące do Wspólnoty Niepodległych...
., Zdaniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, olej opałowy importowany z Łotwy nie mógł być uznany za pochodzący z Litwy, gdyż nie spełniał warunków wystarczającej obróbki...

I SA/Ol 512/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-12-18

stwierdził, że importowany do Polski olej opałowy był mieszaniną oleju SAE 10 i paliwa JET A - 1. Głównymi dostawcami oleju bazowego SAE 10 były kraje należące do Wspólnoty...
mieszanki., Zdaniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, olej opałowy importowany z Łotwy nie mógł być uznany za pochodzący z Litwy, gdyż nie spełniał warunków wystarczającej...

V SA/Wa 2039/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-08

sprzedał 1.348.110 litrów oleju opałowego, na co nie posiadał rzetelnych oświadczeń nabywców, iż zakupiony olej opałowy przeznaczony jest na cele grzewcze lub zostanie...
akcyzowym (Dz. U. Nr 160, poz. 1341), dalej: ustawa zmieniająca, stawka akcyzy m.in. na oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe wynosi 233 zł od 1000l gotowego wyrobu...

I SA/Ol 502/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-12-18

następujący stan sprawy., W zgłoszeniu celnym z dnia '[...]' Spółka zadeklarowała olej opałowy. Jako kraj pochodzenia wskazano Litwę, deklarując kod PCN 2710 19 61 0 ze stawką...
oraz protokołów oględzin naftobazy należącej do C i D Urząd Kontroli Skarbowej stwierdził, że importowany do Polski olej opałowy był mieszaniną oleju '[...]' i paliwa...

V SA/Wa 2979/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-14

z § 6 ust. 1 rozporządzenia ma podatnik sprzedający olej opałowy, który uzyska od nabywcy oświadczenia o przeznaczeniu nabywanych wyrobów do celów opałowych, spełniające...
. Organy podatkowe dysponując danymi nabywcy mogły stwierdzić czy olej nabyty na cele opałowe został faktycznie wykorzystany na te cele. Fikcyjne dane nabywcy uniemożliwiały...
1   Następne >   +2   +5   +10   13