Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

III SA/Łd 761/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-05

opałowego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. Ustawodawca nałożył na podatników sprzedających olej opałowy obowiązek w każdym przypadku sprzedaży...
. W ocenie organu odwoławczego, to sprzedający olej opałowy powinien dołożyć wszelkich starań w celu zgromadzenia kompletnych i rzetelnych oświadczeń nabywców...

I SA/Ol 497/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-19

stwierdził, że importowany do Polski olej opałowy był mieszaniną oleju '[...]' i paliwa '[...]'. Głównymi dostawcami oleju bazowego '[...]' były kraje należące do Wspólnoty...
mieszanki., Zdaniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, olej opałowy importowany z Łotwy nie mógł być uznany za pochodzący z Litwy, gdyż nie spełniał warunków...

I SA/Ol 501/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-12-18

Kontroli Skarbowej stwierdził, że importowany do Polski olej opałowy był mieszaniną oleju '[...]' i paliwa '[...]'. Głównymi dostawcami oleju bazowego '[...]' były kraje...
otrzymania jednolitej mieszanki., Zdaniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, olej opałowy importowany z Łotwy nie mógł być uznany za pochodzący z Litwy, gdyż nie spełniał...

I GSK 94/08 - Wyrok NSA z 2009-01-16

o numerach wskazanych we wniosku, olej opałowy o zawartości siarki w masie nieprzekraczającej 1%., Naczelnik Urzędu Celnego w G. postanowieniem z [...] listopada 2006 r...
, że na podstawie zgłoszeń celnych wymienionych w jego treści sprowadzono z zagranicy olej opałowy o zawartości siarki w masie nieprzekraczającej 1%. Spółka wskazała bowiem, że treść...

I SA/Go 166/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-10

na olej opałowy do poziomu niższego niż stawka podatku akcyzowego na olej napędowy, jednoznacznie uzależnił prawo do zastosowania stawki podatku akcyzowego właściwej...
oraz o podatku akcyzowym nie było w tym czasie regulacji dotyczącej uzyskiwania przez sprzedawcę wyrobu akcyzowego, którym był olej opałowy, oświadczeń od nabywców o przeznaczeniu...

I GSK 531/08 - Wyrok NSA z 2008-10-24

.' zakwestionowanego oleju stwierdził, że olej opałowy był mieszaniną oleju SAE 10 i paliwa JET A-1. Olej bazowy SAE pochodził z Rosji, Ukrainy, Białorusi, natomiast...
z Litwy pochodziło paliwo do silników odrzutowych JET A-1. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej na podstawie tych danych uznał, że olej opałowy importowany z Łotwy...

III SA/Lu 520/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-02-02

benzyny specjalne (2a), benzynę lakierniczą (2b), oleje średnie (2c), oleje ciężkie (2d), oleje napędowe (2e), oleje opałowe (2f)., Przedmiotem sporu jest ustalenie...
, że oleje te nie spełniają wymagań określonych w uwadze dodatkowej 2 e) (oleje napędowe) lub 2 f) (oleje opałowe) do niniejszego działu., Podpozycje te obejmują oleje ciężkie...

III SA/Lu 579/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-17

niż składników niearomatycznych, -- pozostałe, ---- pozostałe., Spór pomiędzy stronami niniejszej sprawy odnosił się zatem do ustalenia kluczowego zagadnienia, czy importowany olej...
elektronicznego zgłoszenia celnego nr [...] zgłoszono do procedury dopuszczenia do obrotu sprowadzony z [...] towar oznaczony jako: oleje i pozostałe produkty destylacji...

I SA/Bk 363/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-11-09

podniesionym przez Skarżącą, jakoby organy celne świadomie pominęły fakt, iż pozycja taryfy 2710 nie obejmuje według wyjaśnień do taryfy celnej produktów zawierających olej...
silnikowe lub oleje opałowe wymienione w poz. 5 załącznika nr 1 do ustawy, w przypadku gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub jako dodatki lub domieszki...

I SA/Sz 431/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-30

przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju opałowego w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 maja 2009 r...
nabycia wewnątrzwspólnotowego 30.038 l oleju opałowego., Nie zgadzając się z decyzją organu pierwszej instancji, strona, pismem z dnia 9 lutego 2010 r., wniosła odwołanie...
1   Następne >   +2   6