Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X

II SA/Bk 720/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-02-15

. przy ul. S. [...] (na działce nr geod. [...]), stanowiącym własność M. O. pieca c.o. na olej opałowy i zbiornika na olej opałowy o pojemności [...] dm³., U podstaw...
o montażu w suterenie budynku mieszkalnego w S. przy ul. S. [...] pieca na olej opałowy, przeprowadził w dniu [...] maja 2006r. kontrolę, a następnie wszczął...

II SA/Op 548/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-12

. W pomieszczeniu piwnicznym tuż przy ścianie z przedmiotowym otworem znajdował się zamontowany kocioł na olej opałowy wraz ze zbiornikiem, trwale połączony z instalacją...
spalinowego i montażu kotła na olej opałowy, które to roboty stanowią zagrożenie dla wszystkich mieszkańców budynku. Z kolei skarżąca przedłożyła opinię [...] Zakładu Usług...

II OSK 647/05 - Wyrok NSA z 2006-03-17

na olej opałowy o poj. V = 20 000 l,, - zdemontowanie wiaty wybudowanej nad zbiornikiem., Jak wynika z uzasadnienia powyższej decyzji i protokołu oględzin z dnia 13...
kwestionują ustalenia stanu faktycznego sprawy i twierdzą, że wiatę zbudowali w 1991 r. a zbiornik na olej opałowy zagłębili w gruncie w 1993 r. W 1999 r. nawet podjęli próbę...

II SA/Wr 245/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-09

projektu budowlanego wskazując, że projekt jedynie 'sygnalizuje' lokalizację zbiorników na paliwo. Zdaniem Sądu skoro zbiorniki na olej zostały wymienione w projekcie...
płynnych, 2/ demontaż zbiornika oleju opałowego - 20 tyś litrów, dwóch zbiorników oleju opałowego po 60 tys. litrów każdy oraz dwóch zbiorników na benzynę po 50...

II SA/Bk 493/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-09-04

jest kocioł c.o. na olej opałowy o mocy nominalnej 24 kW wraz z osprzętem. W ocenie organu wstawienie do pomieszczenia piwnicznego kotła na olej opałowy oraz 2 zbiorników na olej...
kocioł c.o. oraz dwa zbiorniki na olej opałowy. Skarżący nie okazali żadnych dokumentów związanych z adaptacją piwnicy na kotłownię. Organy słusznie więc uznały...

IV SA 2978/01 - Wyrok NSA z 2003-08-01

Sama instalacja centralnego ogrzewania w tym kocioł c.o., i zbiornik na olej opałowy, mogą być zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
ogrzewania, zbiornik na olej opałowy i inne urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania, która zastąpiła wcześniej rozebrane w budynku...

II OSK 1528/15 - Wyrok NSA z 2016-12-13

organów administracji publicznej i pełni funkcję magazynu na gaz i olej opałowy., W toku kolejnych czynności w dniu [...] kwietnia 2014 r. wraz z przedstawicielami Komendy...
publicznej i pełni funkcję magazynu na gaz i olej opałowy. Podzielić należy stanowisko skarżącego, że podana przez niego data nie dotyczyła budowy obiektu gospodarczego...

II OSK 2115/17 - Wyrok NSA z 2019-06-26

z kanałów wentylacyjnych obsługuje kotłownię, której czynnikiem grzewczym jest olej opałowy, drugi zaś rozbudowaną część sklepu. Zakres opisanych robót budowlanych wymagał...
o mocy 35 kW, którego nośnikiem energii jest olej opałowy, zasilającej część rozbudowywaną sklepu wielobranżowego i część istniejącą tego sklepu. Opisane roboty budowlane...

II SA/Lu 849/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-07-22

na olej opałowy, załączanie skanów (zamiast oryginałów) podpisów projektantów, zaprojektowanie wysokości schodów w budynku niezgodnie z przepisami warunków technicznych...
na olej opałowy, gdyż miejsce to nie spełnia minimalnej wysokości 2,20 m, wymaganej dla kotłowni o planowanej (jak w niniejszej sprawie) mocy powyżej 40 kW. Poza tym wskazał...

II SA/Ol 927/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-11-26

., znajdują w nim odzwierciedlenie. Organ wyjaśnił, że ponad wszelką wątpliwością pozostaje fakt, iż w obecnym kształcie kotłownia wraz z instalacją grzewczą na olej opałowy...
przez skarżącą w grudniu 2001 r. w postaci instalacji grzewczej na olej opałowy są robotami na wykonanie, których skarżąca winna uzyskać pozwolenie na budowę, ponadto zdaniem...
1   Następne >   +2   +5   10