Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II SA/Łd 724/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-19

niezbędnej infrastruktury należy rozumieć wyposażenie warsztatu w kocioł c.o. na olej opałowy (i niezbędnych elementów) oraz niezbędną instalację wentylacji mechanicznej...
będzie poszerzeniem obecnie wykonywanej działalności, którą stanowi sprzedaż części do samochodów, naprawy zawieszeń, układów kierowniczych, hamulcowych oraz wymiany oleju...

IV SA/Po 151/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-15

na olej opałowy, zbiornika na ścieki bytowe, zbiornika na ścieki przemysłowe, agregatu chłodniczego oraz agregatu prądotwórczego, służącego jako zasilanie awaryjne...

II SA/Łd 810/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-14

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w S. Z uwzględnieniem tego udziału oraz emisji ewentualnych zanieczyszczeń ze spalania oleju opałowego w kotłowni...
zanieczyszczeń ze spalania oleju opałowego w kotłowni projektowanej hali, oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia będzie niewielkie., Odnosząc się zarzutu dotyczącego...

II SA/Kr 90/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-30

wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 20 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej...
rozbieżności Raportu (ad. 3) na wezwanie Kolegium, autor Raportu wyjaśnił, iż ogrzewanie budynku stacji paliw będzie odbywało się za pomocą kotła opalanego olejem opałowym o mocy...

II OSK 1894/13 - Wyrok NSA z 2014-11-04

do silników odrzutowych) będzie wynosiła 600 Mg, a olejów gazowych (w tym olejów opałowych lekkich) 75 Mg, a więc znacznie mniej niż ustalony dla obu substancji próg 2500 Mg...

II SA/Łd 761/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-27

odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz wytwarzania energii elektrycznej z zewnętrznymi zbiornikami oleju opałowego i odpadów płynnych, doziemnymi...

II SA/Łd 1392/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-03-30

) w urządzeniach energetycznych oraz oleju opałowego w kotłowni lokalnej w budynku oczyszczalni. Wielkość emitowanych zanieczyszczeń określono teoretycznie w oparciu...

II SA/Po 52/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-28

do powietrza będą: procesy spalania gazu syntetyzowanego w turbinach gazowych i kotle do produkcji pary technologicznej oraz procesy spalania gazu ziemnego lub oleju...
opałowego w palnikach rozruchowych; ponadto źródłami emisji będzie kotłowania olejowa oraz procesy spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie zakładu...

II SA/Lu 122/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-09-20

w zakresie: wyprowadzenia energii elektrycznej, wyprowadzenia ciepła, instalacji wody zdemineralizowanej, instalacji oleju opałowego, sieci wody pitnej i przeciwpożarowej...

II SA/Sz 98/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-07-28

osiedla przewidziano zastosowanie kotłów grzewczych o zasilaniu olejem opałowym lub opałem stałym ekologicznym. Oddziaływanie przedsięwzięcia nie będzie miało znaczącego...
1   Następne >   2