Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

V SA/Wa 1590/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-28

jako komponenty paliwowe: frakcja benzynowa, naftowa i oleju opałowego. Przy badaniu popytu istotnym jest fakt, że te komponenty powstaną z odpadów, to zaś ma decydujący wpływ na popyt...
. Jeszcze łatwiejsza jest produkcja oleju opałowego. Stwierdzenie recenzenta, że depolimeryzacja tworzyw wymaga określonej temperatury w krótkim czasie a ciekły metal ma dużą...

V SA/Wa 2070/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-30

obiektów np. woda, olej opałowy, energia elektryczna, utylizacja odpadów, usługi weterynaryjne, dezynfekcja budynku itp.)., Mając powyższe na uwadze, Dyrektor OR...
., natomiast numer weterynaryjny został nadany B. W. [...] czerwca 2016 r.)., Ponadto wskazał, że P. P. i C. P. nie ponoszą samodzielnie kosztów energii elektrycznej, oleju...

V SA/Wa 927/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-29

działalności samodzielnej (posiadanie wspólnego numeru weterynaryjnego, wspólne ponoszenie kosztów związanych z użytkowaniem obiektów np. woda, olej opałowy, energia...
. P. i C. P. nie ponoszą samodzielnie kosztów energii elektrycznej, oleju opałowego, kosztów usług weterynaryjnych oraz kosztów dezynfekcji budynków. Zdaniem Dyrektora OR...

V SA/Wa 1742/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-19

odpadów z tworzyw sztucznych w ciekłe wyroby energetyczne - paliwa płynne (olej opałowy, benzyna, KTS-F). Elementem bazowym technologii jest nowatorski sposób rozdziału...

I SA/Op 105/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-05-27

w przypadku paliw typu węgiel, gaz ziemny, olej opałowy. Z dostępnej dokumentacji konkursowej, tj. Regulaminu konkursu i jego załączników nie wynika, w jaki sposób należy wyliczać...

I SA/Ke 281/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-06-08

opalanych gazem lub olejem opałowym. Celem stosowania wkładów kominkowych w paleniskach jest podniesienie ich sprawności cieplnej poprzez ograniczenie wyciągania powietrza...