Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 664/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-05

zeszytu prowadzonego w gospodarstwie w '[...]' zatytułowanego 'olej opałowy' wraz z 5 dokumentami 'WZ' wystawionymi na wydanie oleju opałowego oraz zeszyt zatytułowany 'olej...
oleju opałowego do myjek i opalarek używanych do konserwacji sprzętu według umowy z '[...]' również nie potwierdzają wersji podatnika o wyższym zapotrzebowaniu na olej...

III SA/Po 675/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-10

, że zakupywany olej opałowy nie był przechowywany w zbiornikach stacji paliw w [...] w ilości ustalonej w protokole kontroli podatkowej., Postanowieniem z dnia [...] listopada 2012...
wrzesień 2010 roku., W uzasadnieniu organ podatkowy I instancji wskazał, że podatnik zużywał olej opałowy niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ posiadał go w zbiorniku...

I SA/Ol 21/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-03-15

przez Prokuraturę Rejonową w postaci zeszytu prowadzonego w gospodarstwie w L. zatytułowanego 'olej opałowy' wraz z 5 dokumentami 'WZ' wystawionymi na wydanie oleju...
opałowego oraz zeszyt zatytułowany 'olej napędowy'. Opierając się na danych z ksiąg podatkowych stwierdzono, że w przedsiębiorstwie podatnika rozdysponowano więcej oleju...

I SA/Bd 374/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-05-27

, że aby zastosować stawkę określoną w art. 65 ust. 1 u.p.a. konieczne jest wykazanie, że olej opałowy został sprzedany na cele opałowe. Przedstawione przez stronę oświadczenia...
, których nabywcy nie potwierdzili zakupu oleju opałowego oraz których identyfikacja nabywcy nie była możliwa, nie mogą stanowić dowodu potwierdzającego, że olej opałowy został...

I SA/Ol 44/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-20

są nieczytelne,, - olej opałowy lekki barwiony, zgodnie z informacjami na oświadczeniach, przeznaczony był nie tylko na cele grzewcze, ale również na inne cele np. do suszami...
wynika, iż kontrolowana Spółka sprzedawała w okresie od 24 sierpnia 2005 r. do 31 października 2005 r. olej opałowy ciężki odmierzając jego ilość przy użyciu odmierzaczy...

I SA/Bd 1065/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-12

, na olej opałowy, jest to piec nie pamięta jednak jego nazwy. Olej opałowy przeznaczony był do ogrzewania folii przy uprawie tytoniu. Olej opałowy świadek kupował zazwyczaj...
. w dniu [...]r., kupił wówczas 20 litrów oleju opałowego. Pozostałe oświadczenia są całkowicie sfałszowane. Świadek wskazał, iż olej opałowy kupował tylko raz w dniu...

I SA/Ol 155/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-30

roku., Spółka sprzedawała olej opałowy z przeznaczeniem na cele grzewcze zarówno osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej...
gospodarczą. Czynności sprawdzające podjęte wobec 50 losowo wybranych kontrahentów nabywających olej opałowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej potwierdziły fakt...

I SA/Sz 535/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-11-03

, że K.K. mógł w imieniu A.W. odbierać olej opałowy, a sam A.W. wcześniej nie składał zeznań na tę okoliczność, konieczne stało się zawnioskowanie o jego uzupełniające...
o przeznaczeniu nabywanego oleju na cele opałowe, uznać należy, że olej opałowy - w chwili dokonania sprzedaży, której nie towarzyszyło złożenie przez nabywcę stosownego oświadczenia...

I SA/Lu 1273/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-07-02

o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych, wystawione przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, opiewające na łączną ilość 93.680 litrów. Olej opałowy...
urządzeń grzewczych, w których mógł być wykorzystywany olej opałowy; J. P. potwierdził natomiast dwukrotny zakup oleju opałowego. W wyniku przeprowadzonych przesłuchań...

I SA/Ke 139/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-03-24

przez kontrolowaną firmę od osób fizycznych kupujących olej opałowy. Kontrolujący wystąpili do właściwych miejscowo Urzędów Gmin w M., C., R. i M. o potwierdzenie...
sprawdzające w podmiotach nabywających olej opałowy od podatnika. W części firm wskazanych przez organ kontrole wykazały zgodność zawartych transakcji. Natomiast ustalono...
1   Następne >   +2   +5   +10   100