Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6249 Inne o symbolu podstawowym 624 X

II SA/Po 229/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-24

od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody (a nie dochody) osób fizycznych. Dla celów podatkowych dochodu z tego źródła nie ustala się., Wobec powyższego świadczenie...
opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, bowiem w ich wypadku ujawnieniu podlegają przychody z działalności gospodarczej., Wyjaśnić w tym miejscu należy...