Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

III SA/Kr 949/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-12

' i 'kosztów uzyskania przychodu' - pomijając gołosłowność wywodów jest nieporozumieniem o tyle o ile skarżąca ignoruje fakt , że są one wyliczane w sposób szczególny, wyznaczany...
zwrócić uwagę skarżącej, że w sytuacji gdy strona nie podała wszystkich kwot obciążeń finansowych jakie ponosi, ocenie podlegają jedynie te kwoty, które ujawniła (postan. NSA...

III SA/Kr 950/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-12

' i 'kosztów uzyskania przychodu' - pomijając gołosłowność wywodów jest nieporozumieniem o tyle o ile skarżąca ignoruje fakt , że są one wyliczane w sposób szczególny, wyznaczany...
zwrócić uwagę skarżącej, że w sytuacji gdy strona nie podała wszystkich kwot obciążeń finansowych jakie ponosi, ocenie podlegają jedynie te kwoty, które ujawniła (postan. NSA...