Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

I OZ 118/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-23

wydatki przewyższają uzyskiwane dochody sugeruje, że posiada ona inne jeszcze, oprócz ujawnionych w toku postępowania, źródła przychodów. Taki pogląd zresztą ugruntował...
, których źródeł nie ujawnili, a z których płynące środki przeznaczają na zaspokojenie różnego rodzaju potrzeb., Sąd pierwszej instancji wskazał ponadto, iż wnioskujący mają zaspokojone...

IV SA/Po 872/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-12-15

, pismem z dnia 24 listopada 2015r. (doręczonym w dniu 1 grudnia 2015r. k. 25 akt) wezwano go do:, • udokumentowania rodzaju posiadanych źródeł przychodu oraz wysokości...
,, • udokumentowania przychodów Wnioskodawcy z tytułu reprezentacji A. Spółka z o.o.,, • wskazania udziałowców oraz udokumentowanie wysokości i źródła pochodzenia kapitału zakładowego...

II SA/Rz 95/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-27

są na żądanie banku, w celu utrzymania limitu debetowego. Nieregularne przychody uzyskiwane są ze sprzedaży odzieży oraz używanych przedmiotów gospodarstwa domowego...
natychmiastowej spłacie (nie wyjaśniając z jakich środków, skoro została wydatkowana na bieżące potrzeby, a on sam nie podjął pracy), końcowo na nieregularne przychody ze sprzedaży...

I OZ 392/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-07

jako wynagrodzenie, wykonywane są na żądanie banku, w celu utrzymania limitu debetowego. Nieregularne przychody uzyskiwane są ze sprzedaży odzieży oraz używanych przedmiotów...
została wydatkowana na bieżące potrzeby, a on sam nie podjął pracy), końcowo na nieregularne przychody ze sprzedaży posiadanych rzeczy i pożyczkę od matki. Deklarując...

I OZ 1045/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-16

sądowych (postanowienie z 31 marca 2011 r.), ujawniła przychód z emerytury (1574,28 złotych), stratę z działalności gospodarczej za 2010 r. (3200 złotych...
, a tym samym zwolnienie od kosztów sądowych nie jest uzależnione od tego, czy skarżąca posiada majątek trwały i czy osiąga wysokie przychody, ani od tego, w jaki...

II SA/Sz 71/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-27

zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Trudno pogodzić się z tezą, iż zamiarem ustawodawcy było, aby źródłem danych o właścicielach konkretnych działek ewidencyjnych...
konkretnej osobie. Jedynym dokumentem opisującym działki ewidencyjne kompleksowo jest wypis z rejestru gruntów i to ten dokument w założeniu miał być podstawowym źródłem...