Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Łd 453/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-14

podatku od przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2016 r., a następnie połączył '1) prowadzone wobec Pani (o sygn. 368000-CKK-6.4102.2,1.2021) w przedmiocie...
przestrzegania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustalenia podatku od przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2016 r., 2...

I SAB/Kr 4/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-17

w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 rok (nr sprawy: [...]) i bezczynność polegającą na braku jego zakończenia pomimo upływu terminu...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za lata 2006 i 2007., W uzasadnieniu skargi podano, że w dniu 19 sierpnia 2010 r. zostało...

I SA/Kr 1649/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

. dnia 17 grudnia 2015 r., powstał u Strony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl bowiem art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f. źródłem przychodów...
prowadzonej przez Stronę działalności gospodarczej., Dalej NMUC-S wyjaśnił, że w myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f. źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa...

I SA/Kr 672/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

, że Spółka nieprawidłowo zadeklarowała podatek dochodowy od osób prawnych za 2016 r. gdyż:, - zawyżyła koszty uzyskania przychodów o kwotę [...] zł, w związku z zaliczeniem...
do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości znaków towarowych 'F' i 'W' w wysokości [...] zł, zamiast w części odpowiadającej tej części...

I SA/Kr 111/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

do odsetek i należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw UE. Treść przepisu dotyczącego zwolnienia z opodatkowania przychodów nierezydentów ze źródeł...
podmiotach z siedzibą na terytorium Holandii;, - była obsługiwana administracyjnie przez inną spółkę z grupy (L.2 sp. z o.o.;, - źródłem przychodów H.1 NL były odsetki...

I SA/Kr 113/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

między powiązanymi spółkami różnych państw UE. Treść przepisu dotyczącego zwolnienia z opodatkowania przychodów nierezydentów ze źródeł wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 1...
Holandii;, - była obsługiwana administracyjnie przez inną spółkę z grupy (L.2 sp. z o.o.);, - źródłem przychodów H.1 NL były odsetki od finansowania udzielonego spółkom...

I SA/Kr 668/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-20

od przychodów, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, za 2014 rok., W trakcie prowadzonej kontroli celno-skarbowej...
138.147.416,00 zł, które wykazała w złożonej do Pierwszego M. Urzędu Skarbowego w W. informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego...

I SA/Kr 963/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-18

% przychodów Spółki. Zakup oleju (w okresie objętym zaskarżonym rozstrzygnięciem) fakturowany był przez T. Sp. z o.o. sp. kom. Na fakturach zastosowana została stawka VAT 23...
, korespondencji pod adresami ujawnionymi we właściwych rejestrach (KRS, CEIDG), jako adresy do kontaktów (adresy siedzib, adresy miejsc prowadzenia działalności),, - obieranie...