Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

IV SA/Wa 846/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-04

ujawniono też w zeznaniu podatkowym małżonki skarżącego za rok 2010, w tym przypadku, modyfikacji poddano dane dotyczące przychodu małżonki skarżącego. W ocenie Szefa do Spraw...
i regularnym źródłem dochodów wystarczającym do pokrycia kosztów zamieszkania w Polsce wraz z rodziną. Organ I instancji odmówił udzielenia przedmiotowego zezwolenia...

IV SA/Wa 847/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-04

, modyfikacji poddano dane dotyczące przychodu skarżącej. W ocenie Szefa do Spraw Cudzoziemców brak jest podstaw, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, aby przyjąć...
na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 1 i pkt 6 lit. a i lit. b w zw. z art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach, iż cudzoziemka nie dysponuje stabilnym i regularnym źródłem...

IV SAB/Wa 240/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-05

, a więc odpowiadającego rzeczywistości. Ponieważ wyszczególnione dochody nie pokrywają podanych wydatków, należy przyjąć że posiada on przychody z innych źródeł...
sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego lub adwokata z urzędu., Wnioskodawca oświadczył, że jedyne źródło jego utrzymania stanowią środki przekazywane przez rodziców...

IV SAB/Wa 241/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-05

on przychody z innych źródeł niż ujawnione bądź też nieujawnione oszczędności, o których nie wspomniał dla potrzeb uzyskania prawa pomocy. Rozpoznając żądanie prawa pomocy należy...
się zwolnienia od kosztów sadowych oraz ustanowienia radcy prawnego lub adwokata z urzędu., Wnioskodawca oświadczył, że jedyne źródło jego utrzymania stanowią środki...

IV SA/Wa 1934/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-11

z niej przychody nie uzasadnia twierdzenia o przynoszeniu znacznych korzyści i zwiększenia bilansu handlu zagranicznego kraju. Na tę okoliczność, poza własnymi...
. Ponadto organ I instancji zarzucił cudzoziemcowi, iż nie udokumentował posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu., W odwołaniu od powyższej decyzji Skarżący...

IV SA/Wa 517/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-16

., W celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy, weryfikacji czy zainteresowana posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania...
. działalności gospodarczej,, -) wszelkich innych dokumentów potwierdzających posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczających do porycia kosztów...

II OSK 48/16 - Wyrok NSA z 2017-09-22

postępowanie wyjaśniające. W celu weryfikacji czy zainteresowana posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce...
źródła dochodu wystarczających do porycia kosztów utrzymania w Polsce., W odpowiedzi organ uzyskał dokumenty pozwalające na ustalenie sytuacji majątkowej wnioskodawczyni...