Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

III SA/Po 33/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-07-27

przychodu całej rodziny oraz ze wszystkich źródeł przychodu za rok 2010, gdyż przedłożył zeznanie podatkowe PIT-36L, w którym zostały ujawnione przychody tylko Wnioskodawcy...
rachunków bankowych oraz zeznania podatkowego, które przedstawia dochody wszystkich domowników ze wszystkich źródeł przychodu za 2010 rok., Wnioskodawca nie ujawnił faktu...

IV SA/Po 812/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-04

nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Przychód ten podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych...
jest jako inne źródło dochodu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem za przychody z innych źródeł...

I SA/Bd 533/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-11-18

, mimo że był do tego zobowiązany, albo biorąc udział w postępowaniu nie ujawnił wszystkich źródeł przychodów lub całego majątku niezbędnych do ustalenia wysokości danego zobowiązania podatkowego...
, a także gdy następuje opodatkowanie dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - 5 lat., Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, że zaległości...

I SA/Lu 162/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-07-06

i leśnego obciążającego osoby fizyczne, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...
lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych, czy karty podatkowej. Jednak niedoręczenie decyzji we wskazanym terminie skutkuje tym, że zobowiązanie podatkowe nie powstaje, Niezależnie...

II FSK 3146/14 - Wyrok NSA z 2016-11-24

jest, że ciężar dowodu w tym wypadku spoczywa na organach podatkowych (poza wypadkami z nieujawnionych źródeł przychodu i ekskulpacji od odpowiedzialności zarządu spółek...

I SA/Bd 879/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-02-22

ustalającej zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu w kontekście...
ujawnione po wydaniu decyzji ostatecznej. Nadto te okoliczności i dowody muszą istnieć już wcześniej, to jest w chwili wydawania decyzji ostatecznej, lecz dla tego organu...

I SA/Łd 195/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-08

podatkiem od nieujawnionych źródeł przychodów i osoby, które przez pomyłkę dokonały błędnego samoobliczenia podatku na podstawie skomplikowanych i często zmieniających...
O.p.). Kryterium różnicującym sytuację podatników nie jest ani źródło powstania obowiązku podatkowego (tutaj odmiennie można by było potraktować, np. osoby obciążone...

I SA/Wr 755/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-17

można by było potraktować, np. osoby obciążone podatkiem od nieujawnionych źródeł przychodów i osoby, które przez pomyłkę dokonały błędnego samoobliczenia podatku na podstawie...
ustawowych terminów (por. art. 70 O.p.). Kryterium różnicującym sytuację podatników nie jest ani źródło powstania obowiązku podatkowego (tutaj odmiennie...

I SA/Wr 756/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-17

sytuację podatników nie jest ani źródło powstania obowiązku podatkowego (tutaj odmiennie można by było potraktować, np. osoby obciążone podatkiem od nieujawnionych źródeł...
przychodów i osoby, które przez pomyłkę dokonały błędnego samoobliczenia podatku na podstawie skomplikowanych i często zmieniających się przepisów), ani wysokość podatku...

I SA/Wr 1349/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-14

można by było potraktować np. osoby obciążone podatkiem od nieujawnionych źródeł przychodów i osoby, które przez pomyłkę dokonały błędnego samoobliczenia podatku na podstawie...
ustawowych terminów (por. art. 70 O.p.). Kryterium różnicującym sytuację podatników nie jest ani źródło powstania obowiązku podatkowego (tutaj odmiennie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100