Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Wr 592/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-17

ustalenia niezbędnych przychodów dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf., W wyniku weryfikacji kosztów stwierdzono...
również, że poprawioną tabelę przedsiębiorstwo przedstawiło przy piśmie z dnia 24 maja 2013r., 2/ istnieje niezgodność w wysokości 'niezbędnych przychodów' w roku obowiązywania taryf...

II SA/Wr 143/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-04

się z tym zadłużeniem); nie złożył również deklaracji podatkowych za rok 2014 czy kserokopii ostatniej strony z księgi przychodów i rozchodów lub innego dokumentu...
z którego wynikałaby wysokość przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i rodzaj ponoszonych kosztów (skarżący twierdzi, że nie prowadzi działalności...

II SA/Wr 144/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-04

co w takim razie stało się z tym zadłużeniem); nie złożył również deklaracji podatkowych za rok 2014 czy kserokopii ostatniej strony z księgi przychodów i rozchodów lub innego...
dokumentu z którego wynikałaby wysokość przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i rodzaj ponoszonych kosztów (skarżący twierdzi...

III SA/Po 269/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-14

, pod rygorem jego rozpoznania na podstawie dotychczas złożonych informacji, poprzez: udokumentowanie wszystkich źródeł i wysokości przychodów oraz wydatków za ostatnie 6...
. Pomimo dwóch pism przesłanych do Sądu w ramach uzupełnienia wniosku o przyznanie prawo pomocy skarżący nie udokumentował źródeł jego deklarowanych przychodów za ostatnie 6...

II SA/Gd 529/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-13

samo wynosi suma pasywów. Koszty stanowią rząd wielkości 9 587,02 zł, zaś przychody - 10 000 zł. Wynik finansowy za rok 2010 wynosi 412,99 zł., Postanowieniem z dnia 8...
gospodarczej i nie uzyskuje przychodów pozwalających na prowadzenie postępowania sądowego, wnoszenie opłat sądowych i angażowanie prawników. Finansowanie przez prezesa...

II SA/Gd 492/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-13

aktywów za 2010 rok wynosi 1 246 174,79 zł i tyle samo wynosi suma pasywów. Koszty stanowią rząd wielkości 9 587,02 zł, zaś przychody - 10 000 zł. Wynik finansowy za rok...
w szczególności, że Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie uzyskuje przychodów pozwalających na prowadzenie postępowania sądowego, wnoszenie opłat sądowych...

III SA/Gd 454/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-13

zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów:, a) potwierdzających wysokość przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz dochodu (straty) ze wskazaniem ich źródeł...
lub członkowie jego rodziny posiadają inne źródła dochodu, które w niniejszej sprawie nie zostały ujawnione pomimo stosownego obowiązku., Wnioskodawca musi mieć zaś świadomość...

III SA/Po 353/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-31

stanowiska, że uchwalone opłaty mają charakter arbitralny, bo zostały obliczone na maksymalizację przychodów powiatu. Nie można przyjąć stanowiska, że wyznaczona...
w rozumieniu art. 87 ust. 2 i art. 94 Konstytucji RP są źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania organów, które je ustanowiły...

III SA/Gd 454/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-18

zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów:, a) potwierdzających wysokość przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz dochodu (straty) ze wskazaniem ich źródeł...
ani przychodów, nie posiada rachunków bankowych, nieruchomości, pojazdów ani majątku powyżej 3.000 euro. Wnioskodawca posiada rozdzielność majątkową z żoną a każdy z małżonków...

I SA/Gl 1380/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-02-02

systemu odbioru odpadów na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków gminy. Rzetelna kalkulacja wysokości opłat powinna w szczególności...
. akt II SA/Wr 1459/97)., Przypomnieć również należy, że akty prawa miejscowego zaliczają się do źródeł prawa powszechnie obowiązującego, choć obowiązują wyłącznie...
1   Następne >   3