Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X

II SAB/Kr 63/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-09

Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia kart przychodów (Dz.U. z 2002 r., nr 219, poz. 1839)., Należy wskazać, że źródłem obowiązku prowadzenia dokumentacji...
skarżącego poprzez odesłanie do stron BIP-u Prezydent Miasta O. zaznaczył, że skarżący w swoim wniosku żądał udostępnienia kart zarobkowych., Karty przychodów (nazywane...

II SAB/Po 112/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-14

, że nie ma żadnych nieruchomości nie ma z tego tytułu żadnych przychodów., Następnie oświadczył, że nigdy nie zamieszkiwał przy ul. [...] w P., a sąd nie podał podstawy prawnej zapytania...
wnioskodawcy oceniana jest przez pryzmat dochodów wszystkich domowników, uwzględniając przy tym nie tylko przychody osób, z którymi wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo...

II SAB/Po 112/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-24

, że nie ma żadnych nieruchomości nie ma z tego tytuły żadnych przychodów., Następnie oświadczył, że nigdy nie zamieszkiwał przy ul. [...] w P., a sąd nie podał podstawy...
, że sytuacja finansowa wnioskodawcy oceniana jest przez pryzmat dochodów wszystkich domowników, uwzględniając przy tym nie tylko przychody osób, z którymi wnioskodawca prowadzi...

II SAB/Po 47/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-13

, wysokość przychodów i oszczędności, a także sytuacja rodzinna wnioskodawcy - w tym również takie zasoby materialne, z których niezależnie od tytułu prawnego, wnioskodawca...
nie zasługiwał na uwzględnienie. Wyjaśniono, iż w złożonym piśmie skarżący powtórzył jak we wniosku o przyznanie prawa pomocy, że nie posiada żadnych źródeł dochodów...

I SA/Go 243/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-10-27

Projektem. Wynagrodzenie Operatora nie może przekraczać wysokości uzasadnionych kosztów działalności Operatora niepokrytych uzyskanymi przychodami. Operatorem, o którym mowa...
na to czy prowadzona przez spółkę działalność jest dochodowa, tzn. pozwolić ustalić, czy spółka z założenia uzyskuje przychody przewyższające wartość kosztów ich uzyskania. Sąd polecił...

II SAB/Po 39/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-09

majątek, wysokość przychodów i oszczędności, a także sytuacja rodzinna wnioskodawcy - w tym również takie zasoby materialne, z których niezależnie od tytułu prawnego...
na polemice z punktami wezwania i kwestionując ich zasadność. Wskazał mianowicie, że nie posiada żadnych źródeł dochodów, pozostaje na utrzymaniu rodziny...

I SA/Go 668/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-20

nie może przekraczać wysokości uzasadnionych kosztów działalności Operatora niepokrytych uzyskanymi przychodami. Operatorem, o którym mowa w ww. przepisach umów o dofinansowanie...
nie działa w celu osiągnięcia zysku, ponieważ świadczy usługi poniżej cen rynkowych (zgodnie z zasadami transferu pomocy do gospodarki). Spółka z osiągniętych przychodów...

II SAB/Po 39/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-02-14

pomocy wynika, że sytuacja finansowa wnioskodawcy oceniana jest przez pryzmat dochodów wszystkich domowników, uwzględniając przy tym nie tylko przychody osób, z którymi...
: brak osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Wnioskodawca zakreślił rubrykę dotycząca źródeł dochodu i wysokość dochodu określił na [...] zł. Wysokość...

II SAB/Po 60/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-11-19

od kosztów sądowych musi odnosić się do rzeczywistych możliwości płatniczych, które określa posiadany majątek, wysokość przychodów i oszczędności, a także sytuacja rodzinna...
jakichkolwiek źródeł dochodu; brak rachunku bankowego. Aktualnie (prawdopodobnie od [...] 2009 r.) pozostaje na utrzymaniu innych osób, których personaliów wnioskodawca nie podał...

II SAB/Po 59/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-06-21

jest przez pryzmat dochodów wszystkich domowników, uwzględniając przy tym nie tylko przychody osób, z którymi wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe...
źródeł dochodu i wysokość dochodu określił na [...] zł. Wpisał brak stałych miesięcznych zobowiązań i wydatków., Z uwagi na fakt, że wniosek o prawo pomocy na urzędowym...
1   Następne >   3