Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

VII SA/Wa 546/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-27

stanowią jedno - nie jedyne - ze źródeł przychodów PAŻP (por. art. 9 ust. 4 ustawy o PAŻP). Z drugiej strony opłaty nawigacyjne ustalane są w oparciu o wszystkie koszty...
[...] grudnia 2010 r. argumenty nie stanowią żadnych nowych, dotychczas nieujawnionych w trakcie postępowania zakończonego wydaniem postanowienia z dnia [...] grudnia...