Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

II SAB/Po 117/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-17

wszystkich członków rodziny uwzględniając przy tym nie tylko przychody osób z którymi wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, ale także i koszty utrzymania...
., W odpowiedzi skarżący podał, że jak wskazał we wniosku o prawo pomocy nie posiada żadnych źródeł dochodów, pozostaje na utrzymaniu rodziny, od której nie otrzymuje...

I OZ 718/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-11

zwolnienia od kosztów sądowych musi odnosić się do rzeczywistych możliwości płatniczych, które określa posiadany majątek, wysokość przychodów i oszczędności, a także sytuacja...
członków rodziny uwzględniając przy tym nie tylko przychody osób z którymi wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, ale także i koszty utrzymania wszystkich członków...

I OZ 163/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

jest przez pryzmat dochodów wszystkich członków rodziny uwzględniając przy tym nie tylko przychody osób z którymi wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe...
, mimo że został o nie wezwany. I tak skarżący, mimo wezwania nie wskazał źródeł dochodów członków jego rodziny, na których utrzymaniu pozostaje stojąc na stanowisku...

II SAB/Łd 6/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-08-21

z dnia 14. czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących...
na wniosek. Dotyczy to wszystkich informacji publicznych, które pozostają w posiadaniu zobligowanego podmiotu, a których nie ujawniono w Biuletynie Informacji Publicznej...