Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Ke 266/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-08-09

finansowej., W ocenie Sądu, wniosek ten został wysnuty pochopnie. Organ wskazując na dysproporcje przychodów i wydatków nie wziął pod uwagę, że przychody wskutek klęski...
wniosek o nieujawnieniu źródeł dochodów oraz bezpodstawnie zmarginalizował bieżące wydatki strony na utrzymanie jej i rodziny. Nie ustalił, czy w sytuacji M. P...

I SA/Ke 100/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-03-29

oraz koniecznych wydatków tak dla jego egzystencji jak i osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe. Nie wystarczy wskazać źródło utrzymania czy wielkość przychodu...
sytuacji materialnej skarżącego organ wskazał jako źródło dochodu statystyczne przychody z gospodarstwa rolnego o powierzchni 5,04ha (7,36ha przeliczeniowe) szacowane...

VIII SA/Wa 787/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-14

źródło przychodów nie jest realnie możliwe wywiązanie z ciążącego na zobowiązanym obowiązku, również w dłuższej perspektywie czasowej., Mając powyższe na uwadze...
uzyskuje czynsz dzierżawny w wysokości [...] zł miesięcznie. Nadto ujawniono fakty w czasie wizji przeprowadzonej w gospodarstwie skarżącego, że pomimo odbywania kary...

I SA/Ke 652/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-12-19

zebrany w postępowaniu w I instancji, uzupełniając o nowe okoliczności, które zaszły lub ujawnione zostały po wydaniu decyzji pierwszo-instancyjnej, ewentualnie uległy...
stanu majątkowego strony, jej sytuacji rodzinnej, źródła i wysokości uzyskiwanych dochodów, a także skutków, jakie może spowodować konieczność natychmiastowej zapłaty...

II SA/Op 517/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-05-30

nie dysponuje żadnymi innymi źródłami ponad te dokumenty, w oparciu o które zostało już wydane zaświadczenie, to zdaniem organu brak jest możliwości wydania zaświadczenia...
się do organu gminy o wyjaśnienie treści karty ewidencyjnej i ujawnionych rozbieżności., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga jest uzasadniona...