Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 2910/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-23

, iż jedynymi źródłami finansowania egzystencji wnioskodawczyni są dopłaty bezpośrednie z Agencji oraz przychody ze sprzedaży wykazane w przedstawionych załącznikach. W załączonym...
finansowania egzystencji wnioskodawczyni są dopłaty bezpośrednie z Agencji oraz przychody ze sprzedaży wykazane w przedstawionych załącznikach, które służą...

II SA/Wa 1599/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-28

ze zm.) przychodami Telewizji Polskiej S.A. są między innymi wpływy pochodzące z reklam i audycji sponsorowanych., Należy jednocześnie zaznaczyć, że umowa zawarta pomiędzy...
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tą definicją przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne...

II SA/Wa 745/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-22

jej finansowania. Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) przychodami...
przed prawem do informacji publicznej;, - przedmiotowa umowa jest zawierana w sferze finansów publicznych, opłacana środkami publicznymi i tym bardziej za ujawnieniem...

I OSK 511/13 - Wyrok NSA z 2013-07-05

źródło informacji dla konkurencji i może wpływać na pozycję rynkową przedsiębiorcy., Ponadto wnioskowana informacja nie została ujawniona, a TVP S.A. podjęła działania...
grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 226 ze zm.) przychodami Telewizji Polskiej S.A. są między innymi wpływy pochodzące z reklam i audycji...

VIII SA/Wa 264/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-14

kwotę dochodu. Stawia to pod znakiem zapytania wiarygodność twierdzeń Skarżącego o braku oszczędności czy dodatkowych źródeł dochodu. Niemożliwe jest bowiem, aby wydatki...
przewyższały dochody., Okolicznością świadczącą o tym, że Skarżący poza ujawnionymi, może osiągać inne jeszcze dochody jest to, iż w zeznaniu PIT-36 za 2015 r. wykazał...

II SA/Wa 1931/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-31

, które beneficjenci otrzymują, stanowią - często znaczną - część ich przychodów, a publikacja na stronie internetowej imiennych danych dotyczących zainteresowanych beneficjentów...
i podlega ograniczeniu m.in. ze względu na prywatność osoby fizycznej. Pojęcie prywatności dotyczy szerokiego zakresu zdarzeń związanych z osobą fizyczną. Ujawnienie ww. danych...

V SA/Wa 728/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-16

wykreślenia tego podmiotu z rejestru, gdyż przestała ona spełniać wymóg dotyczący udziału powyżej 50% przychodów netto ze sprzedaży produktów wytworzonych przez członków...
grupy i sprzedanych za jej pośrednictwem do całości przychodów grupy., Natomiast Grupa '[...]' sp. z o.o. w [...] została wpisana w KRS w dniu [...] listopada 2013 r...

V SA/Wa 1062/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-17

z rejestru, gdyż przestała ona spełniać wymóg dotyczący udziału powyżej 50% przychodów netto ze sprzedaży produktów wytworzonych przez członków grupy i sprzedanych...
za jej pośrednictwem do całości przychodów grupy., Natomiast Grupa '[...]' sp. z o.o. w [...] powołana została umową spółki z o.o. w dniu [...] listopada 2013 r. (została wpisana...

V SA/Wa 943/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

wymóg dotyczący udziału powyżej 50% przychodów netto ze sprzedaży produktów wytworzonych przez członków grupy i sprzedanych za jej pośrednictwem do całości przychodów...
uwzględniana do podstawy wyliczenia łącznie dla grup, biorąc pod uwagę sposób obliczania: przychody do [...] euro przemnożenie kwoty tylko przez 5%, 5%, 4%, 3% oraz 2...

V SA/Wa 1459/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-22

spełniać wymóg dotyczący udziału powyżej 50% przychodów netto ze sprzedaży produktów wytworzonych przez członków grupy i sprzedanych za jej pośrednictwem do całości...
przychodów grupy., Natomiast Grupa [...] w C. powołana została umową spółki z o.o. w dniu [...] listopada 2013 r. (została wpisana [...] listopada 2013r. w KRS) i uzyskała...
1   Następne >   3