Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Rz 178/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-10-13

[...] grudnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2013 r. w wysokości 31.275,00 zł, utrzymał w mocy decyzję organu I instancji., Z akt sprawy wynika, że wobec podatniczki wszczęto...

I SA/Ol 428/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-24

, nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów i ustalającą podatek dochodowy od osób fizycznych w formie ryczałtu w wysokości 83.063 zł od dochodu w kwocie 110.751...
zł nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2014 r., W toku kontroli celno-skarbowej NUSC stwierdził, że w 2014 r. strona poniosła wydatki...

I SAB/Bk 9/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-18

. na przewlekłość postępowania Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. w przedmiocie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 rok...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 rok została wniesiona w następującym stanie faktycznym i prawnym., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. postanowieniem z [...] marca 2012...

I SAB/Bk 10/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-18

. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. w przedmiocie przychodów nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
za 2009 rok oddala skargę. Wobec A. K. przeprowadzone zostało postępowanie kontrolne, m.in. w zakresie kontroli przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Lu 88/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-22

w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2014 r., uchylił...
posiadania przez podatnika środków pieniężnych pochodzących z ujawnionych źródeł przychodów z lat wcześniejszych;, - art. 210 § 1 pkt 6 oraz art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej...

I SA/Kr 1214/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-04-22

zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r...
zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r...

I SA/Bk 633/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-04-01

osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 rok w kwocie 190.496 zł. Skarżąca nie wniosła odwołania, w wyniku czego ww...
w zakresie kontroli dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 rok., Organ wyjaśnił, że Trybunał Konstytucyjny orzeczeniem z dnia 29 lipca...

I SA/Bk 634/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-11

z tytułu osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 r. w kwocie 29.568 zł. Skarżąca nie wniosła odwołania, w wyniku czego ww...
kontroli dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 r., Organ wyjaśnił, że Trybunał Konstytucyjny orzeczeniem z dnia 29 lipca 2014 r...

I SA/Bk 539/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-11-30

fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. w kwocie [...] zł. Decyzja stała się ostateczną...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. w kwocie [...] zł., Uzasadniając przedstawione zarzuty pełnomocnik Skarżącej wskazał, że Dyrektor Urzędu Kontroli...

I SA/Po 949/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-03-05

ustalono podatniczce zryczałtowany podatek dochodowy za 2015 r. w kwocie [...]zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Powyższe...
zryczałtowany podatek dochodowy za 2015 r. w kwocie [...]zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w nieujawnionych źródłach przychodów. W decyzji organ I instancji pouczył stronę...
1   Następne >   +2   +5   +10   18