Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

I SA/Bd 561/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-01-19

albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Zdaniem Skarżącej, odpowiedź na to pytanie winna być pozytywna. Skoro bowiem transakcja zbycia praw autorskich do znaków towarowych okazała...
z określonych praw majątkowych jest inny podmiot niż Skarżąca (spółka jawna), to trudno nie dostrzec związku poniesionego wydatku ze źródłem przychodów jakim...