Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II GZ 316/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-06

oraz [...] zł z tytułu innych źródeł) przy przychodzie w łącznej kwocie [...] zł, w tym [...] z tytułu działalności gospodarczej (zeznanie podatkowe za rok 2014 PIT-36 w aktach...
pozarolniczej działalności gospodarczej oraz [...] zł z tytułu innych źródeł) przy przychodzie w łącznej kwocie [...] zł, w tym [...] z tytułu działalności gospodarczej...

V SA/Wa 562/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-25

sierpnia 2012r. skarżący złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zaskarżonej decyzji zarzucił pomylenie dochód z przychodem. Wskazał, że koszty utrzymania koniecznego...
on gospodarstwo domowe z żoną, źródłem utrzymania jest emerytura w kwocie 1.346,78 zł oraz emerytura jego żony, która według jego oświadczenia wynosi 1.000 zł. Innych źródeł dochodu...

II GSK 1562/14 - Wyrok NSA z 2015-09-02

i [...] sierpnia 2012 r., skarżący złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zarzucając zaskarżonej decyzji pomylenie dochodu z przychodem oraz wyjaśniając, że wraz z żoną...
źródła jego dochodu. Organ podniósł, że strona oparła swój wniosek na przekonaniu o trudnej sytuacji finansowej, jednakże nie wykazała nadzwyczajnych lub losowych...