Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

III OSK 3125/21 - Wyrok NSA z 2021-02-16

informacji. Odmowa dotyczyła tych informacji z umów znajdujących się w rejestrze, które dotyczyły danych osobowych osób fizycznych nieosiągających przychodów i innych korzyści...
zawartych przez Centrum, udostępnionym w BIP, informacji dotyczących danych osobowych osób fizycznych nieosiągających przychodów i innych korzyści majątkowych z umów zawartych...