Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I SA/Wa 1396/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-10

sądowoadministracyjnym wskazuje się zaś, że może ona sugerować, że strona oprócz ujawnionych w toku postępowania, posiada także inne źródła przychodów i nieujawnione w oświadczeniu środki...
skarżącej znacznie przewyższają wysokość deklarowanego dochodu osiąganego w dwuosobowym gospodarstwie domowym strony. Jako jedyne źródło czerpania środków na utrzymanie...

I SA/Wa 1763/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-24

prawa pomocy, gdyż tworzy możliwość generowania przychodów jako źródło pożytków w wyniku wynajmu lub dzierżawy tej nieruchomości innemu podmiotowi bądź też nawet sprzedaży...
na stałe przychody skarżącej oraz jej małżonka z tytułu emerytury w łącznej wysokości [...] miesięcznie. Dodatkowo budżet domowy strony zasilają środki z tytułu płatności...

II SA/Ol 464/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-07-20

w rozumieniu przepisów u.g.h. W umowie dzierżawy dotyczącej przedmiotowego lokalu wyraźnie też wskazano, że czynsz dzierżawny wynosić będzie 40 % przychodu dzierżawcy...
., Z przedstawionych przez Spółkę w toku postępowania administracyjnego umów nie wynika, że skarżąca nie będzie otrzymywać przychodu z urządzania gier na automacie. Nawet jeśli Spółka...