Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

I SA/Ol 9/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-07

dotyczącej wartości przychodów od I do II kwartału (włącznie) roku bieżącego, nieprzedstawienie szczegółowej prognozy sprzedaży i założeń dotyczących prognozy finansowej...
przychodów. Ponadto w ocenie IP, trwałość finansowa projektu była zagrożona, gdyż zasoby finansowe na realizację projektu nie były wystarczające do sfinansowania kosztów...