Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

III SA/Wa 2369/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

w Lublinie z 22 kwietnia 2016 r. sygn. akt I SA/Lu 1405/15 dotyczył zryczałtowanego podatku od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
przychodów, zatem także nie ma zastosowania w niniejszej sprawie., Zarzut naruszenia art. 120 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 33 ust. 6 oraz art. 33 ust. 1 - 4a ustawy...

III SA/Wa 1940/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-23

2015 r. - 3.160 zł, 13 lipca 2015 r. - 500 zł, 17 lipca 2015 r. - 3.050 zł., Z powyższego wynika więc, że skarżący posiada jeszcze jakieś dodatkowe źródło przychodów...
, którego nie ujawnił. Tym samym, skarżący nie przedstawił w sposób rzetelny swojej sytuacji finansowej., Ponadto, z wyciągu tego wynika, że rodzina skarżącego, poza wskazanymi...

III SA/Wa 1041/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-13

przychodów z działalności gospodarczej. W konsekwencji nie można przyjąć, iż środki z usług świadczonych przez F. wykorzystane zostały niezgodnie z przeznaczeniem., 3...
, że nie istnieje regulacja nakazująca wprost wpłacania na ZFRON przychodów uzyskiwanych ze środków trwałych uprzednio sfinansowanych z funduszu ZFRON. Brak jest więc podstaw prawnych...

III SA/Wa 3423/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-19

nie zostało wypłacone. Źródłem finansowania opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości był przychód uzyskany z tytułu zlecenia na szycie spodni. Wśród okoliczności...
materiałów Skarżąca w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą. Jej przychody i koszty sięgają milionowych kwot. Przykładowo za 2013 r. przychody wyniosły...

I SA/Wa 1490/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-14

sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za rok 2014, dokumentów księgowych obrazujących wysokość wszystkich przychodów uzyskanych przez fundację w okresie ostatnich...
oraz rachunku wyników za rok 2014, dokumentów księgowych obrazujących wysokość wszystkich przychodów uzyskanych przez Fundację w okresie ostatnich trzech miesięcy...

III SA/Wa 208/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-27

u.p.d.o.f. płatnicy będący zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych...
uzasadnienia w źródłach prawa, pominięcie części materiału dowodowego bez podania przyczyny oraz nieuwzględnienie interesu społecznego i słusznego interesu obywateli,, - art...

III SA/Wa 1697/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-23

u.p.d.o.f. płatnicy będący zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych...
fizycznych oraz nie uwzględniający źródła pochodzenia środków, z których pochodzą zaliczki., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej 'Minister') decyzją z dnia...

III SA/Wa 1962/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-30

1 u.p.d.f. w brzmieniu obowiązującym w 2009r. i 2010r. stanowił, że ' Płatnicy będący zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów...
zaliczek na podatek od przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników:, a) za miesiące...

III SA/Wa 1241/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-24

u.p.d.o.f. płatnicy będący zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych...
na podatek dochodowy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nieuwzględniający źródła pochodzenia środków, z których pochodzą zaliczki na podatek...

III SA/Wa 1547/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-18

w 2011r.) płatnicy będący zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych...
w art. 31, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów tych osób z tytułów...
1   Następne >   +2   5