Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

V SA/Wa 1306/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-28

C. Zestawienie analityczne struktury rachunku zysków i strat ... i wnosiły one w ubiegłym roku ... tys. PLN (pozycja przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi...
materiałowe związane z procesami ... to suma ... tys. PLN) nie mogą nastręczać najmniejszych problemów przy wymienionych przychodach Instytutu. Wnioskodawca doskonale zna...

II SA/Wa 1113/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-02

wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, nie posiadał innych źródeł przychodu. Dodał, że jego rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich, a prawnym opiekunem została jego babcia...
, która ze względu na niską emeryturę nie jest w stanie wystarczająco pomagać mu finansowo, choć stara się to robić. P. N. ujawnił, że nie posiada majątku, wykazała...