Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

III SA/Wa 986/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-31

i kompetencje poszczególnych organów (art. 11-17) oraz reguluje przychody Instytutu i jego gospodarkę finansową (art. 18-21). Jednym ze źródeł przychodów, wskazanych w art...
na rzecz PISF w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie, przed podziałem z podmiotem prowadzącym dystrybucję. Odwołując...

V SA/Wa 563/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-18

. środki Ministra, wkład własny przewidziany do wydatkowania w 2016 r. oraz przychody uzyskane z tytułu realizacji zadania w 2016 r. Zleceniobiorca zobowiązany był wykorzystać...
). Faktury i rachunki, które zostały opłacone ze środków finansowych Ministra, wkładu własnego oraz przychodów uzyskanych z tytułu realizacji zadania przez 1 stycznia 2016...

I SA/Wa 2057/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-30

rozpoznawalne i którzy często stanowią główny czynnik generujący oglądalność filmów i generowanie przez te filmy przychodów. Z uwagi na zakres reprezentacji pozycja...
lub innych źródeł. Tymczasem [...] nie wykazało w sposób należyty, że będzie w stanie ponieść koszty swojej działalności, biorąc pod uwagę niewielką liczbę członków...

II OSK 1994/12 - Wyrok NSA z 2014-02-06

przez te filmy przychodów. Z uwagi na zakres reprezentacji pozycja rynkowa [...] jest absolutnie nieporównywalna do [...], który nawet zrzeszając najwybitniejszych polskich...
, ewentualnie także ze składek członkowskich lub innych źródeł. Tymczasem [...] nie wykazało w sposób należyty, że będzie w stanie ponieść koszty swojej działalności, biorąc...