Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

II SA/Wa 927/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-07

przedsiębiorstwa, kosztów względem przychodów operacyjnych, kosztów względem zatrudnienia, spraw sądowych, w których stroną jest przedsiębiorstwo, które przedkładają...
, albowiem o takim stanowisku przesądza charakter danych w nich zawartych, ich zakres, a także wyrażane oceny i wnioski, których ujawnienie naruszałoby tajemnicę...

IV SA/Wa 2061/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-20

, że zbadanie w stosunku do wyżej wymienionych kwestii osiągania przychodów z innych źródeł stało się bezprzedmiotowe., 6. Wbrew stanowisku skargi faktu wydania...
, podczas gdy 2 z 4 osób wskazanych jako uprawnione do odszkodowania w decyzji [...] , utrzymywało się z rolnictwa, a 2 osoby (S. K. oraz R. K.) osiągały przychody z innych...