Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

II GZ 467/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-27

przychody skarżącej. Niewiarygodnym dla Sądu jest twierdzenie, że działalność gospodarcza Skarżącej funkcjonuje bez prowadzenia jakichkolwiek zbiorów rachunków, ewidencji...
ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów, lub innego rodzaju dokumentacji pozwalającej zweryfikować faktycznie osiągane dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa...