Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

V SA/Wa 600/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-20

uprawdopodabniający przychody skarżącej. Niewiarygodnym dla Sądu jest twierdzenie, że działalność gospodarcza Skarżącej funkcjonuje bez prowadzenia jakichkolwiek zbiorów rachunków...
, ewidencji ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów, lub innego rodzaju dokumentacji pozwalającej zweryfikować faktycznie osiągane dochody z tytułu prowadzenia...