Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

I SA/Wa 2199/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-10

zbudowania domu w warunkach wzrostu cen, materiałów budowlanych i usług w związku ze zmiana podatku VAT odszkodowanie nie jest przychodem z którego może opłacić wpis sądowy...
postawiona w sytuacji przymusowej bowiem zmuszono ją do wybudowania nowego siedliska w warunkach wzrostu cen materiałów budowlanych odszkodowanie nie jest jej przychodem...

I SA/Wa 1094/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-30

, ok.[...] zł, zaś stypendium socjalne uczelni dla niepełnosprawnych studentów wynosi ok. [...] zł. Strona oświadczyła, że nie osiąga żadnych przychodów z tytułu przekazania...
Fundacji [...], której jest prezesem. Ogólną ocenę dotyczącą braku wiarygodności oświadczeń skarżącej odnośnie ujawnienia wszystkich źródeł jej utrzymania wzmacnia fakt...

I SA/Wa 22/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-15

od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu H. W. podała, że prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, a źródłem...
jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna od 31 marca 2005 r. i nie posiada prawa do zasiłku. H. W. ujawniła, że posiada majątek w postaci domu drewnianego o powierzchni...

I SA/Wa 574/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-18

z wycenianej nieruchomości i współczynnika kapitalizacji, a dochód roczny z nieruchomości stanowi różnica między przychodem uzyskiwanym z czynszów, z uwzględnieniem strat związanych...
rozporządzenia z dnia 10 lutego 1998 roku za środki własne, o których mowa w art. 200 ust. 1 pkt 1uznaje się środki finansowe pochodzące ze źródeł innych niż budżet państwa...