Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

III OSK 1258/21 - Wyrok NSA z 2022-04-07

przychodów (art. 50 ustawy o lasach). Lasy Państwowe, a w tym nadleśnictwa, wykonują bowiem zarząd lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w ramach którego prowadzą...
gospodarczych kontrahentów, a ich ujawnienie mogłoby spowodować dla nich ewentualne szkody w zakresie gospodarczym i ekonomicznym. Zdaniem Sądu uzasadnienie decyzji...

II SA/Wa 1313/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-03

działania. Zgodnie zaś z art. 50 tej ustawy, prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów. Wobec...
, iż zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o lasach, Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów...

VI SA/Wa 898/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-17

. Z zeznania podatkowego PIT-36L za 2008 r. wynikało, że strona poniosła stratę na poziomie 22.812,28 zł. W 2009 r. Strona nie odnotowywała żadnych przychodów, lecz wyłącznie...
Naturalnego K. T. środki na rachunku na dzień [...] maja 2009 r. wynosiły zaledwie 49,06 zł, chociaż jej przychody za okres 2006-2007 wyniosły ponad 1 000 000 zł. Z kolei...