Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

II SA/Bd 153/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-06-08

mikroprzedsiębiorstw) będącego załącznikiem do uchwały nr [...] Komitetu Monitorującego z dnia [...] 2010 r., do obliczania wartości przychodów w okresie trwałości projektu...
. Metodologią zakładano, iż rokiem zakończenia realizacji Projektu będzie rok 2012 (n+1) z przychodami ze sprzedaży w wysokości 300,00 tys. zł. Rok 2012 przyjęty został zatem...

I SA/Bd 855/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-26

oraz B.3 Oferta wnioskodawcy oraz przychody z działalności), iż skarżąca spółka prowadzi wyłącznie działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej...
i pozostałej pozaszkolnej formy edukacji i tylko w tym zakresie osiąga jakiekolwiek przychody (co znajduje potwierdzenie również w załączonym do wniosku rachunku zysków...