Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

IV SA/Wa 1112/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-17

lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmowaniu należności lub obowiązku regulowania zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności...
przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania...

II OZ 1076/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-14

związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą z saldem wynoszącym 54 zł (za okres 25.02.-20.05.14r.), zestawienie zbiorcze z podatkowej księgi przychodów i rozchodów...
przedstawione dane o wysokości uzyskiwanych dochodów są niewiarygodne. Wnioskodawca oświadcza, że osiąga niewielki dochód z prowadzonego gospodarstwa. Z księgi przychodów...

II SA/Po 947/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-03-12

zwierzęcego., 11. Prowadzone przez podmiot rejestry i raporty dotyczące poszczególnych etapów procesu produkcyjnego uniemożliwiają prześledzenie przychodu oraz rozchodu...
[...] kwietnia 2019r wykazała brak dokumentacji dotyczącej możliwości prześledzenia przychodu oraz rozchodu substancji przeznaczonych, do dodania do żywności (przypraw, osłonek...