Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Kr 795/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-06-06

zryczałtowany podatek dochodowy za 2001 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwotach po [...] zł. W uzasadnieniu zaskarżonych decyzji...
nieruchomości w ujawnionych źródłach przychodów. Jeżeliby nawet było inaczej to zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...

SA/Sz 1400/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-06-02

[...] zł podatek dochodowy od osób fizycznych za 1999 r. należny od dochodu w kwocie [...] zł, nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Powyższa decyzja...
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. w kwocie [...] zł od dochodu w kwocie [...] zł uzyskanego z nieujawnionych źródeł przychodu, pomimo, że wydatki...

I SA/Gd 564/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-10-06

. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1995 r. oddala skargę Inspektor...
z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów w kwocie [...]- zł. Inspektor uznał, że w roku 1996 podatnicy ponieśli...

I SA/Po 1867/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-05-09

[...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za [...] rok od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. W uzasadnieniu podano , że wysokość dochodu R. H. wyniosła w [...] r. [...] zł , poniesione wydatki wyniosły [...] zł...

I SA/Po 1991/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-01-20

podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1995 rok z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł...
ustalenia R.N. zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów za lata 1995 - 1998., W uzasadnieniu...

I SA/Po 1989/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-01-20

podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1995 rok z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł...
ustalenia B.N. zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów za lata 1995 - 1998., W uzasadnieniu...

I SA/Po 1992/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-01-20

podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1995 rok z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł...
ustalenia R.N. zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów za lata 1995 - 1998., W uzasadnieniu...

I SA/Po 1990/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-01-20

podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1995 rok z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych...
, dotyczące ustalenia B. N. zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów za lata 1995 - 1998., W uzasadnieniu...

I SA/Kr 686/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-26

[...] nr [...] którą M. W. ustalono za 2002 r. wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 4 142 353...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Od powyższej decyzji M. W. złożył odwołanie, w którym podniósł, iż organ I instancji naruszył art. 122 O.p., nie przesłuchując J...

I SA/Gd 565/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-10-06

. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1996 r. oddala skargę. Inspektor...
z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów w kwocie [...]- zł. Inspektor uznał, że w roku 1996 podatnicy ponieśli...
1   Następne >   +2   +5   +10   52