Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

II GZ 852/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

jej kapitału zakładowego wynosi 5000 zł, 3) w 2012 r. poniosła stratę w wysokości 206 720,83 zł przy przychodzie w wysokości 310 354,30 zł. Ponadto w sprawozdaniu...
przychodów netto skarżącej ze sprzedaży w stosunku do roku 2012. 2012 rok spółka zamknęła przychodem netto na poziomie 287.682,75 złotych a rok 2013 - 647.900,97 złotych...

II GZ 849/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

, 2) wysokość jej kapitału zakładowego wynosi 5000 zł, 3) w 2012 r. poniosła stratę w wysokości 206 720,83 zł przy przychodzie w wysokości 310 354,30 zł. Ponadto...
znaczny wzrost przychodów skarżącej ze sprzedaży w stosunku do roku 2012. 2012 rok spółka zamknęła przychodem netto na poziomie 287.682,75 złotych a rok 2013 - 647.900,97...

II GZ 869/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

, że w roku 2012 poniosła stratę w kwocie 206.720,83 złotych przy przychodzie w wysokości 310.354,30 złotych. W sprawozdaniu z działalności za rok 2012 wskazano...
zamknęły się natomiast w kwocie 941.372,86 złotych. Uwzględniając pozostałe przychody i koszty operacyjne strata netto skarżącej za rok 2013 wyniosła 292.260,29 złotych...

III SA/Po 1627/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-05

przychodu oraz wysokości przychodu i kosztów jego uzyskania za okres od 01 stycznia 2013 roku - własnych i domowników,, - udokumentowanie w jakiej formie (indywidualnie...
, w formie spółki cywilnej) domownicy wnioskodawczyni wykonują działalność gospodarczą,, - udokumentowanie wysokości przychodu, kosztów uzyskania przychodu, posiadanych...

II GZ 868/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

poniosła stratę w kwocie 206.720,83 zł przy przychodzie w wysokości 310.354,30 zł. W sprawozdaniu z działalności skarżącej za rok 2012 wskazano, że na przestrzeni...
. Koszty działalności operacyjnej zamknęły się natomiast w kwocie 986 649, 55 złotych. Uwzględniając pozostałe przychody i koszty operacyjne strata netto skarżącej spółki...

II GZ 867/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

spółka poniosła stratę w kwocie 206.720,83 zł przy przychodzie w wysokości 310.354,30 zł. W sprawozdaniu z działalności skarżącej za rok 2012 wskazano, że na przestrzeni...
703.759,60 zł. Koszty działalności operacyjnej zamknęły się natomiast w kwocie 986 649, 55 złotych. Uwzględniając pozostałe przychody i koszty operacyjne strata netto skarżącej...

II GZ 901/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

przychody i koszty operacyjne strata netto skarżącej za rok 2013 wyniosła 292.260,29 zł. Natomiast rachunek zysków i strat spółki sporządzony na dzień 31 marca 2014 r. wskazuje...
, gdyż nie musi oznaczać utraty płynności finansowej przez przedsiębiorcę. Strata powstaje bowiem wskutek nadwyżki kosztów uzyskania nad przychodem, a to skutkuje jedynie brakiem dochodu...

II GZ 902/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

, że osiągnęła przychód netto ze sprzedaży w wysokości 647.900,97 zł. Koszty działalności operacyjnej zamknęły się natomiast w kwocie 941.372,86 zł. Uwzględniając pozostałe przychody...
, gdyż nie musi oznaczać utraty płynności finansowej przez przedsiębiorcę. Strata powstaje bowiem wskutek nadwyżki kosztów uzyskania nad przychodem, a to skutkuje jedynie brakiem...

II SA/Ol 1051/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-11-12

uzyskania przychodu i dochodów/straty uzyskanych przez niego ze wszystkich możliwych źródeł przychodów w 2014 r., tym bardziej, że skarżący w żaden sposób nie odniósł...
w 2014 r. przychodów, kosztów uzyskania przychodu i dochodów/straty oraz tytułach z jakich pochodziły. Odpowiadając na wezwanie w tym zakresie, skarżący przedłożył...

II GZ 571/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-02

dokonywane na ujawnionym rachunku bankowym są dalekie od przejrzystości, przez co nie pozwalają na ustalenie źródła faktycznych przychodów Spółki. Jedynych wpłat...
, a w ostatnim roku obrotowym poniosła stratę w wysokości 206.720,83 zł przy przychodzie 310.354,30 zł. Zgodnie z dodatkowymi oświadczeniami złożonymi do sprawozdania...
1   Następne >   +2   +5   11