Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

II SA/Bd 1181/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-27

jest pracownikowi z tytułu podlegania przez niego ubezpieczeniu społecznemu i nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, lecz przychód z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt...
Inspekcji Pracy. Orzeczenie zostało wydane po kontroli, w trakcie której ujawniono, że przy wypłacie wynagrodzenia za pracę za czerwiec 2017 roku, pracownica otrzymała...