Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

IV SA/Wa 1696/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-18

wprowadzała do obrotu materiał siewny odmiany rzodkiewki [...]. Dodatkowo wskazać należy, że wyniki przeprowadzonej kontroli ujawniły faktyczną wielkość przychodu - 19026,19 zł...
. do 30.10.2019 r. W toku czynności kontrolnych ujawniono na podstawie faktury, iż kontrolowany podmiot wprowadził do obrotu w ww. okresie łącznie 34779 szt. opakowań o wartości...

IV SA/Wa 1257/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-11

ze sprzedaży Nasion w wysokości 239.698 PLN. GIORIN nie rozróżnia przychodu brutto od zysku, który Spółka osiągnęła ze sprzedaży Nasion w wysokości 54.561 PLN;, c...
, traktować treść w/w publikacji jako miarodajne źródło wiedzy na temat danych ujawnionych w rejestrze publicznym, jakim jest krajowy rejestr odmian., 3.4. Na gruncie niniejszej...