Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

III SA/Łd 276/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-03

(w sposób umożliwiający ustalenie wysokości przychodów i kosztów uzyskania przychodów), odpisów deklaracji podatkowych VAT-7 za ostanie 6 miesięcy lub raportów...
występują: dochód rolniczy, dochód ogólny, dochód gospodarstwa i dochód osobisty rolnika. Każda z tych miar opisuje wynik finansowy działalności gospodarstwa, tzn. przychody...

III SA/Łd 820/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-26

, w której skarżąca została zwolniona od kosztów sądowych (postanowienie z 31 marca 2011 r.), ujawniła przychód z emerytury (1.574,28 zł), stratę z działalności gospodarczej za 2010 r...
), pozwala zasadnie twierdzić o możliwości jego pokrycia tylko z tego źródła. Sąd w niniejszym składzie podziela przy tym wyrażone w orzecznictwie stanowisko (por...

IV SA/Po 760/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-30

, nie stanowi o jej interesie prawnym, a jedynie faktycznym. Również konieczność planowania przyszłych wydatków i przychodów nie może prowadzić do przypisania beneficjentowi...
kolejności, że źródeł interesu prawnego Gminy nie sposób dopatrzyć się w przepisach ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz...

III SA/Kr 321/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-15

. Nie ma innych źródeł ani oszczędności. Jak powiada żyje poniżej minimum socjalnego. Twierdzi, że brakuje mu środków na podstawowe produkty i artykuły do życia., Do wniosku dołączył...
kopie rocznego zeznania podatkowego za 2010 r. z którego wynika, że na przestrzeniu ubiegłego roku osiągnął zerowy przychód i dochód, decyzji ustalającej wymiar podatku...

III SA/Kr 322/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-15

, że jest w trudnej sytuacji materialnej gdyż z bardzo małego gospodarstwa rolnego osiąga znikomy dochód. Nie ma innych źródeł ani oszczędności. Jak powiada żyje poniżej minimum...
. z którego wynika, że na przestrzeniu ubiegłego roku osiągnął zerowy przychód i dochód, decyzji ustalającej wymiar podatku rolnego za rok 2011 r. na kwotę 7 zł, zaświadczenia z dnia...

II SA/Wr 142/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-27

i odrębnych przychodów, niezwiązanych z działalnością elektrowni. W związku z czym doszło do właściwego podziału przez stronę działki nr [...] zarówno geodezyjnego...
prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej). Ponadto, wydzielona część działki nr [...] oznaczona na mapach symbolem ŁIV jest źródłem niezależnych...