Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VI SA/Wa 483/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-01

z tytułu świadczeń rentowych dochód w kwocie 9.448,16 zł, a tytułu prowadzonej działalności gospodarczej osiągnęła dochód w wysokości 8.342,69 zł - przy przychodzie...
w kwocie 437.855,79 zł i kosztach uzyskania przychodów w wysokości 429.513,10 zł (zeznanie podatkowe PIT-36, informacja PIT/B - karty 79-82verte akt sądowych). W okresie od 1...

VI SA/Wa 750/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-08

do odwrócenia skutki - obie przesłanki występują łącznie, w postaci:, • konieczności natychmiastowego zaprzestania prowadzenia hurtowni (utrata bytu), co spowoduje brak przychodów...
czy telekomunikacyjnych. Wskazała przy tym, że brak przychodów z działalności hurtowni oraz konieczność ponoszenia w dalszym ciągu niemałych kosztów związanych z jej dotychczasowym...

VI SA/Wa 483/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-13

w wysokości 8.342,69 zł - przy przychodzie w kwocie 437.855,79 zł i kosztach uzyskania przychodów w wysokości 429.513,10 zł (zeznanie podatkowe [...], informacja...
[...]). W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2013 r. dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zamknął się w kwocie 10.655,65 zł (przy przychodach w wysokości...

VI SA/Wa 750/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

szczegółowo wymienione w protokole kontroli a następnie w zaskarżonych decyzjach. Były to m.in.;, • lista odbiorców i dostawców hurtowni;, • zestawienie przychodu i rozchodu...
produktów leczniczych takich jak: [...],[...],[...],[...] za okres [...] sierpnia 2015 r. - [...] luty 2016 r.;, • zestawienie przychodu i rozchodu produktu leczniczego...

V SA/Wa 3378/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

zwiększenia stanu magazynowego. Sumarycznie bilans przychodu i rozchodu produktów leczniczych jest zgodny. Rozchód produktów leczniczych odbywa się, poprzez sprzedaż...
faktury, tylko ponownie się ją wprowadza, to czynność ta jest odkładana przez farmaceutę, aby móc służyć pacjentom. Spółka przedłożyła również operacje przychodu i rozchodu...

VI SA/Wa 1426/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-28

stycznia 2013 r. Jednocześnie nie udało się uzyskać wersji informatycznej nagranych na płycie przychodów i rozchodów ilościowych apteki z wyłączeniem kwot...
, że dostawcą do spółki F. produktów leczniczych zgodnie z fakturami zakupu zapisanymi w rejestrze przychodów na magazyn była m. in. prowadzona przez stronę ww. apteka...

VI SA/Wa 1164/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

prowadzonej działalności i wysokości osiąganych przychodów, w tym wysokości obrotów osiągniętych w danym roku rozliczeniowym. W tym zakresie nie mogą zostać uznane za zasadne...
przychodu czy też dochodu podmiotu karanego lub jego możliwości finansowych (por. art. 210 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - Dz.U. z 2019r. poz...

VI SA/Wa 1594/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-15

. W zawiadomieniu wskazano, iż ujawniono sprzedaż produktów leczniczych do spółki: '[...]'[...]Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. j. przez aptekę ogólnodostępną '[...]', położoną...
oraz przedstawienia udokumentowanej informacji na temat źródeł zakupu produktów leczniczych., W odpowiedzi na powyższe strona wniosła o przedłużenie terminu na przedstawienie żądanych...

VI SA/Wa 1591/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-15

lokalizacji. W zawiadomieniu wskazano, iż ujawniono sprzedaż produktów leczniczych do spółki: '[...]'[...] Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. j. przez aptekę ogólnodostępną...
sprzedane oraz przedstawienia udokumentowanej informacji na temat źródeł zakupu produktów leczniczych., W odpowiedzi na powyższe strona wniosła o przedłużenie terminu...

VI SA/Wa 1592/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-15

lokalizacji. W zawiadomieniu wskazano, iż ujawniono sprzedaż produktów leczniczych do spółki: '[...]'[...] Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. j. przez aptekę ogólnodostępną...
sprzedane oraz przedstawienia udokumentowanej informacji na temat źródeł zakupu produktów leczniczych., W odpowiedzi na powyższe strona wniosła o przedłużenie terminu...