Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

II SAB/Bd 40/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-14

jest jedynie ewidencjonowanie przychodów pracowników w ramach obowiązku prowadzenia dokumentacji ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 94 pkt 9a Kodeksu Pracy. Nie ma zatem podstaw...
w całości. W ocenie organu udostępnienie listy płac nauczycieli naruszyłoby ich dobra osobiste poprzez ujawnienie danych wrażliwych takich jak: wiek, stan zdrowia, numery...