Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Bd 862/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-12-10

gospodarstwo domowe. Nie wystarczy wskazać na źródło utrzymania czy wielkość przychodu (dochodu), lecz konieczne jest ustalenie relacji pomiędzy wysokością zaległości a dochodem...
rodzinnej i majątkowej skarżącego, uwzględniającej pozyskiwane przychody (także innych członków rodziny, o ile prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe) i ponoszone koszty...