Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Kr 1255/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-06

nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Przychodami z innych źródeł w rozumieniu art.10 ust.1 pkt 9 u.p.d.o.f. mogą być zatem tylko takie przychody...
:, Czy otrzymanie akcji (realizacja RSU) skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu? Jeśli tak, to z jakiego źródła oraz w jakiej dacie należy rozpoznać przychód...

I SA/Ke 153/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-04-17

uzyskane w ramach umowy pożyczki poza granicami kraju mogą stanowić legalne i ujawnione źródło przychodu., Przepis art. 14h Ordynacji podatkowej odsyła do odpowiedniego...
u.p.d.o.f wysokość przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych ustala się na podstawie poniesionych...

I SA/Kr 144/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-22

i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Przychodami z innych źródeł...
źródła przychodów, wśród których wymienia między innymi przychody ze stosunku służbowego i stosunku pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychody z innych...

I SA/Bk 266/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-06-06

tzw. nieujawnionych źródeł przychodów. Niewątpliwie z taką sytuacją nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie. W konsekwencji, dla oceny spełnienia warunków do skorzystania...

III SA/Wa 2917/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-26

o opodatkowaniu dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów). Jakkolwiek przepisy przewidują zarówno metody szacowania podstaw opodatkowania, jak i skutki...
podatkowe czynności pozornych, a także opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł, ale ww. można dokonać tylko w 'zwykłym' postępowaniu podatkowym, związanym...

I SA/Gl 264/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-18

do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych., Pojęcie 'nieodpłatnego...
fizycznych (a jeśli tak to z jakiego źródła, w którym momencie należy rozpoznać i w jakiej wysokości przychód i koszt uzyskania tego przychodu) i czy w konsekwencji na Spółce...

I SA/Lu 742/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-03-13

przychodów w postępowaniach w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów. Wprowadzony przepis ma służyć uzyskaniu pewności prawnopodatkowej odnośnie do nabytego majątku...
powoływać się na rzekomo otrzymane kwoty na podstawie fikcyjnych darowizn od najbliższych członków rodziny. Dotyczy to zwłaszcza zapobiegania wykazywania rzekomych źródeł...

I SA/Sz 792/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-16

się na rzekome (fikcyjne) kwoty uzyskane z darowizn od najbliższych członków rodziny, np. w postępowaniach dotyczących, tzw. nieujawnionych źródeł przychodów. NSA...

I SA/Gl 209/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-05

oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach., Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że ustawodawca nie wymaga, aby przychodem...
, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Kr 1249/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-15

oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych., Następnie Skarżący podniósł, że pojęcie 'nieodpłatnego świadczenia' użyte...
po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu? Jeśli tak, to z jakiego źródła oraz w jakiej dacie należy rozpoznać przychód z tytułu otrzymania akcji?', Zdaniem Wnioskodawcy...
1   Następne >   +2   +5   +10   32