Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I SA/Gl 1212/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-13

w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r. oddala skargę. Przedmiotem skargi B.D. (dalej 'podatnik' lub 'skarżący...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródeł...

I SA/Bd 482/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-12-15

dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., W dniu [...] marca...
od osób fizycznych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. Oświadczyła...

II FSK 2463/20 - Wyrok NSA z 2022-02-03

dochodu nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza...
fizycznych za 2007 r. z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych, uchylił zaskarżoną...

I SA/Ol 733/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-27

. od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu oddala skargi Dwiema decyzjami z '[...]' r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (dalej DIAS) uchylił...
z nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2007 w kwotach po 342.629 zł. Organ II instancji ustalił omawiany podatek w wysokości po 251.734 zł., Materialnoprawną podstawę...

III SA/Wa 2436/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-13

w podatku dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza...
zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Zaskarżona decyzja została wydana...

II FSK 1885/17 - Wyrok NSA z 2018-02-16

w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2005 r., Decyzją z 26 lipca 2016 r. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w B...
. odmówił zastosowania przepisu art. 78a O.p. do zwrotu części nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...

II FSK 1886/17 - Wyrok NSA z 2018-02-16

proporcjonalnego zaliczenia zwrotu nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1...
. poz. 613 ze zm. - dalej: 'o.p.'), do zwrotu części nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2005 r...

I SA/Gd 893/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-12

Urzędu Celno - Skarbowego z dnia 28 marca 2017r.,ustalającej zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...
wysokość zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących...

I SA/Gd 1659/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-31

. w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet zobowiązania podatkowego K.G. w podatku od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących...
od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 rok w kwocie 74.651 zł., Decyzją z dnia 31 sierpnia...

I SA/Wr 850/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

od osób fizycznych za 2008 r. od dochodu pochodzącego z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę w całości...
z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, wynikającego z decyzji Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100