Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II FSK 1731/18 - Wyrok NSA z 2020-01-30

wspólnika spółki osobowej ze wspólnego źródła przychodów jest pochodną dochodów osiągniętych przez to źródło. Tym samym, aby ustalić dochód wspólnika spółki osobowej...
zgodnie z art. 22a-22c, amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza prowadzona przez spółkę jawną. Wyłącznie w sytuacji...

II SAB/Sz 32/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-06-28

w sytuacji, w której Skarżąca zrezygnowała ze źródła przychodu oraz nie wykazała, że wystąpiła o dopłaty, czy pożyczki do wspólników. Zauważyć również należało, że osoba...
Spółka wyjaśniła, nie posiada żadnego majątku, przychodów, środków finansowych, ani rzeczy, których spieniężenie pozwoliłoby pokryć koszty sądowe., Dodała, że jedyna...

I SA/Bd 296/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-05-29

ujęła w kosztach uzyskania przychodów elementy składające się na elektrownię wiatrową?, W stanie faktycznym spółka wskazała, że w ewidencji środków trwałych i wartości...
składające się na elektrownię wiatrową spółka ujęła bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów., Czy w wartości początkowej urządzeń wiatrowych ustalonej dla potrzeb...

III SA/Kr 1016/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-14

sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W odniesieniu...
jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł. Zgodnie z art. 275 ustawy o finansach...

III SA/Wa 2351/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

interpretacji podatkowej w całości., Agencja argumentowała, że niewątpliwie osiąga przychody, nie osiąga jednak zysku, związanego z zarobkowym wykonywaniem czynności...
wydawania interpretacji Agencja nie mogła ujawnić wielkości i dokładnego położenia nieruchomości, wskazała natomiast, że budynki znajdujące się na terenie nieruchomości...

I OSK 678/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-05

funkcje publiczne w Urzędzie Miasta i Gminy w S. oraz w formie kopii imiennych kart przychodów (kart wynagrodzeń, listy płac, karty zarobkowej, etc.) wypłacanego...
lub komentarzem. W zasadzie głównym źródłem artykułów zamieszczanych na portalu jest polemika redakcji z gminą S. oraz prowadzona w tym zakresie korespondencja...