Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 1950/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-10

fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu...
z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2002 r. w wysokości 947.393 zł. W podstawie prawnej wskazano art. 20 ust. 3...

III SA/Wa 2301/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-26

podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. w kwocie 32.683,00 zł...
opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2005 r. Równocześnie wszczęto postępowanie...

III SA/Wa 2306/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-26

zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. w kwocie 32.683,00...
w sprawie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawninych za 2005 r. Równocześnie wszczęto...

VIII SA/Wa 253/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-20

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. oraz odsetek za zwłokę., 1.2. Zaskarżone postanowienie zostało wydane w następującym stanie faktycznym...
pokrycia, w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., w następujący sposób:, - kwotę [...] zł na należność główną,, - kwotę [...] zł na odsetki za zwłokę, naliczone...

III SA/Wa 2283/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-14

w ujawnionych źródłach przychodów 1) uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z dnia [...] listopada 2011 r...
dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r., W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego ustalono...

III SA/Wa 737/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-25

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) uchyla zaskarżone decyzje, 2) stwierdza, że uchylone decyzje nie mogą być wykonane w całości, 3) zasądza od Dyrektora Izby...
. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. wydał Skarżącej oraz Skarżącemu decyzje w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów. Z uzasadnienia decyzji wynika, iż Skarżący...

VI SA/Wa 422/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-16

, a w szczególności: w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną - zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów z ujawnionych źródeł przychodów, a w przypadku...
przedstawiła: zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów z ujawnionych źródeł przychodów w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną oraz sprawozdanie finansowe...

III SA/Wa 2294/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-09

w ujawnionych źródłach przychodów 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu kontroli Skarbowej w W. z dnia [...] listopada 2010 r...
dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 rok w kwocie 54.102 zł, decyzją z dnia [...] sierpnia 2011 r...

III SA/Wa 2436/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-13

w podatku dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza...
zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Zaskarżona decyzja została wydana...

III SA/Wa 627/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-01

fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2000 r. w kwocie 1.037.070 zł., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. w wyniku...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2000 r. w kwocie 1.037.070zł., Od powyższej decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100