Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 263/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-06-14

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych - Dyrektor Izby Skarbowej uchylił w całości decyzję organu I instancji i ustalił zobowiązanie...

I SA/Sz 471/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-23

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że w dniu...
w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Podatniczka, nie zgadzając się z rozstrzygnięciem wydanym przez organ kontroli skarbowej, złożyła...

I SA/Sz 472/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-23

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że w dniu 6...
w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Podatnik, nie zgadzając się z rozstrzygnięciem wydanym przez organ kontroli skarbowej, złożył...

I SA/Sz 705/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-19

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2001 w kwocie [...] zł od dochodów w kwocie [...] zł nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
i 2000 od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - że podatnicy na dzień 31 grudnia 2000 r. (a zarazem na 01.01.2001 r.) nie posiadali żadnych...

I SA/Sz 704/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-19

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2001 w kwocie [...] zł od dochodów w kwocie [...] zł nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
i 2000 od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - że podatnicy na dzień 31 grudnia 2000 r. (a zarazem na 01.01.2001 r.) nie posiadali żadnych...

SA/Sz 1400/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-06-02

[...] zł podatek dochodowy od osób fizycznych za 1999 r. należny od dochodu w kwocie [...] zł, nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Powyższa decyzja...
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. w kwocie [...] zł od dochodu w kwocie [...] zł uzyskanego z nieujawnionych źródeł przychodu, pomimo, że wydatki...

I SA/Sz 541/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-10-25

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] r., nr[...] , wydanym w postępowaniu...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 rok w wysokości [...] zł., W ocenie organu pierwszej instancji, w sprawie zaistniały przesłanki zawarte w przepisie art...

I SA/Sz 153/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-26

w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę Decyzją z dnia [...] . znak [...] Dyrektora Izby Skarbowej, utrzymał w mocy...
podatku dochodowym za 2005r. od dochodów nieujawnionych źródeł przychodu lub nie znajdujących pokrycia, w ujawnionych źródłach przychodu w przybliżonej kwocie [...] zł...

I SA/Sz 247/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-07-03

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 18 stycznia 2013 r., nr [...] Dyrektor Izby...
źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego pierwszej instancji., Zasadnicze ustalenia faktyczne...

I SA/Sz 73/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-14

. w kwocie [...] zł od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości [...] zł. Jak wyjaśniono...
za opodatkowane, gdyż dochody na nabycie tych samochodów pochodziły z nieujawnionych źródeł., Odnosząc się do wskazanego jako źródło przychodów handlu dziełami sztuki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100